Geschiedenis Bedrijf G.J. Brinkman


G.J. Brinkman was een ijverige boer uit Zaandam die zich aanvankelijk bezighield met het houden van melkkoeien. Daarnaast verhuurde hij zich aan boeren in de regio om hun grasland te maaien.

In 1956 liet hij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel als zijnde "Loon- en Grondbedrijf G.J. Brinkman". Hij voerde steeds meer opdrachten "op het land" uit: maaien, hooien, hooi persen, sloten greppelen, .......

In 1965 volgde de verhuizing naar de definitieve locatie in Westzaan.
Brinkman kreeg stilaan landelijke bekendheid en bouwde zijn machinepark steeds verder uit.
Amper 4 jaar later, in 1960, veranderde de naam in "Aanneming- en verhuurbedrijf G.J. Brinkman".
De doelgroep werd ruimer, want het bedrijf ging zich toeleggen op grote aannemers in de wegenbouw, waterleidingbedrijven en in die tijd ook hoogovens uit de regio.
Ook sloopwerkzaamheden behoorden tot de activiteiten.
Vanwege gezondheidsredenen van G.J. Brinkman sr. veranderde in 1991 de eenmanszaak in een besloten vennootschap met als naam "machineverhuur G.J. Brinkman & ZN BV", de volgende generatie nam de leiding over

Wijzigingen bedrijfsnaam
1956-1960 Loon- en Grondbedrijf G.J. Brinkman
1960-1991 Aann.- en verhuurbedr. G.J. Brinkman
1991-heden machineverh. G.J. Brinkman & ZN BV
2010-heden gjbrinkman.nl BVWij zijn een bedrijf dat hydraulische graafmachines verhuurt

Wij kunnen de aanvoer van het materieel zelf uitvoeren

7 dagen per week, 24 uur per dag

G.J. Brinkman Machineverhuur